หน้าหลัก เยี่ยมชมสำนัก(สวส) ระบบสารสนเทศ โครงการความร่วมมือ รายงานสารสนเทศ การประกันคุณภาพ KM หน่วยงาน
Thai English
Home > จดหมายข่าว > Detail ...
สวส. ร่วมลงนามถวายพระพรเนื่อง ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

จดหมายข่าว สวส. ฉบับที่ 4 เดือนพฤษภาคม ประจำปีพ.ศ. 256

 

สวส. ร่วมลงนามถวายพระพรเนื่อง ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

                          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา ดร.เอกชัย เนาวนิช ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วย อาจารย์สุทิน เกษตรรัตนชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วารุณี กรุดพันธ์ อาจารย์ภิญญาพัชญ์ ทาสาธนัตย์ตระกูล รองผู้อำการ หัวหน้างาน และบุคลากร ทั้ง 4 ศูนย์พื้นที่ ร่วมลงนามถวายพระพรเนื่อง ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

 

ภาพ/ข่าว : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศBookmark and Share  
 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.
โทรศัพท์ : 02 968 1058-61 ต่อ 512 VoIP : 11000
Copyright (C) 2010-2011 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ All rights reserved.