หน้าหลัก เยี่ยมชมสำนัก(สวส) ระบบสารสนเทศ โครงการความร่วมมือ รายงานสารสนเทศ การประกันคุณภาพ KM หน่วยงาน
Thai English
Home > จดหมายข่าว > Detail ...
นายกสภา มทร.สุวรรณภูมิ ลงพื้นที่เยี่ยมชมอาคารวิทยบริการฯ ศูนย์นนทบุรี

 

          เมื่อวันอังคารที่ 30 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์นนทบุรี ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย อาทิ อาจารย์จิระวัฒน์ ใจอ่อนน้อม รองอธิการบดีประจำศูนย์นนทบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชระ กัญจนกาญจน์  ดร.อนุรักษ์ เมฆพะโยม ผู้ช่วยอธิการบดี และอาจารย์เฉลิม ขุนเอียด ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรนนทบุรี ในการเยี่ยมชมพื้นที่การให้บริการของอาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีอาจารย์ภิญญาพัชย์ ทาสาธนัตย์ตระกูล รองผู้อำนวยการ  นายฐิตินันท์ ภู่พันธ์ หัวหน้างานสำนักงานศูนย์นนทบุรี และบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์นนทบุรี  ให้การต้อนรับซึ่งนายกสภาให้ความสนใจการบริการของห้องสมุด ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง  ตลอดจนการให้บริการทางด้านระบบเครือข่ายBookmark and Share  
 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.
โทรศัพท์ : 02 968 1058-61 ต่อ 512 VoIP : 11000
Copyright (C) 2010-2011 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ All rights reserved.