หน้าหลัก เยี่ยมชมสำนัก(สวส) ระบบสารสนเทศ โครงการความร่วมมือ รายงานสารสนเทศ การประกันคุณภาพ KM หน่วยงาน
Thai English
Home > จดหมายข่าว > Detail ...
รางวัลดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561

จดหมายข่าว สวส. ฉบับที่ 2 เดือนเมษายน ประจำปีพ.ศ. 2562

 
รางวัลดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561
 
                     เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา ดร.เอกชัย เนาวนิช ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ ได้แถลงนโยบายให้แก่บุคลากร 
        ภายในสำนักฯ และเป็นประธานในการมอบรางวัลให้แก่บุคลากรดีเด่น และรางวัลชูเกียรติกิจกรรม5ส+3 ประจำปีการศึกษา 2561 พร้อมด้วยอาจารย์สุทิน เกษตรรัตนชัย
        ผศ.วารุณี กรุดพันธ์ และอาจารย์ภิญญาพัชญ์ ทาสาธนัตยตระกูล รองผู้อำนวยการ ณ ห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ชั้น 2 อาคารวิทยบริการ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
 
ภาพ : สมัย,ทรงวุฒิ,อำนาจ จัดทำ : จุรีพร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ


Bookmark and Share  
 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.
โทรศัพท์ : 02 968 1058-61 ต่อ 512 VoIP : 11000
Copyright (C) 2010-2011 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ All rights reserved.