หน้าหลัก เยี่ยมชมสำนัก(สวส) ระบบสารสนเทศ โครงการความร่วมมือ รายงานสารสนเทศ การประกันคุณภาพ KM หน่วยงาน
Thai English
Home > จดหมายข่าว > Detail ...
อบรมการออกแบบสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบมัลติมีเดีย

จดหมายข่าว สวส. ฉบับที่ 13 เดือนพฤษภาคม ประจำปีพ.ศ. 2561

 

  

อบรมการออกแบบสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบมัลติมีเดีย

         เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 อาจารย์บุญฤทธิ์ นกครุฑ หัวหน้างานการศึกษาด้วยตนเอง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมทร.สุวรรณภูมิ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การออกแบบสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบมัลติมีเดีย เพื่อให้บุคลากรผู้เข้าอบรมได้รับความรู้มีความเข้าใจกระบวนการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบมัลติมีเดีย และสามารถสร้างสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบมัลติมีเดีย โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ดร.กุลชัย กุลตวนิช สาขาวิชานิเทศศาสตร์เกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และทีมงาน เป็นวิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติ โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 -24  พฤษภาคม 2561 ณ ห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา 

ดาวน์โหลดจดหมายข่าว

 

ภาพ : ปชส,จัดทำ : จุรีพร

 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

Tags : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, อบรมการออกแบบสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบมัลติมีเดียมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิBookmark and Share  
 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.
โทรศัพท์ : 02 968 1058-61 ต่อ 512 VoIP : 11000
Copyright (C) 2010-2011 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ All rights reserved.