หน้าหลัก เยี่ยมชมสำนัก(สวส) ระบบสารสนเทศ โครงการความร่วมมือ รายงานสารสนเทศ การประกันคุณภาพ KM หน่วยงาน
Thai English
Home > จดหมายข่าว > Detail ...
อบรมการออกแบบสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบมัลติมีเดีย

 

 จดหมายข่าว สวส. ฉบับที่ 12 เดือนพฤษภาคม ประจำปีพ.ศ. 2561

 

  

อบรมออกแบบสื่อการเรียนรู้บนระบบ MOOC

             เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 อาจารย์วาฤทธิ์ กันแก้ว รองผู้อำนวยการด้านวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบการเรียนการสอน MOOC เพื่อพัฒนากระบวนการ จัดการเรียนการสอน ออกแบบสื่อประกอบการสอนวิชา MOOC ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.กุลชัย กุลตวนิช และ ดร.รัตตมา รัตนวงศา อาจารย์จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นวิทยากร โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 -18 พฤษาคม ณ ห้องเรียนการเรียนรู้ด้วยตนเอง ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

 

ดาวน์โหลดจดหมายข่าว

 

 

ภาพ : ปชส,จัดทำ : จุรีพร

 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

Tags : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, อบรมออกแบบสื่อการเรียนรู้บนระบบ MOOCมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิBookmark and Share  
 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.
โทรศัพท์ : 02 968 1058-61 ต่อ 512 VoIP : 11000
Copyright (C) 2010-2011 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ All rights reserved.