หน้าหลัก เยี่ยมชมสำนัก(สวส) ระบบสารสนเทศ โครงการความร่วมมือ รายงานสารสนเทศ การประกันคุณภาพ KM หน่วยงาน
Thai English
Home > จดหมายข่าว > Detail ...
สร้างความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยในการใช้ IT

จดหมายข่าว สวส. ฉบับที่ 11 เดือนเมษายน ประจำปีพ.ศ. 2561

สร้างความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยในการใช้ IT

      เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา อาจารย์สุทิน เกษตรรัตนชัย รองผู้อำนวยการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรมโครงการสร้างความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจถึงปัญหาและภัยคุกคามตามรูปแบบต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบและความเสียหายทั้งในระดับบุคคล และองค์กร รวมไปถึงวิธีการป้องกัน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์กรมวุฒิ นงนุช สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.สุวรรณภูมิ เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง อาคารวิทยบริการ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

 

 

ดาวน์โหลดจดหมายข่าว

 

ภาพ : สิริพงษ์. จัดทำ : จุรีพร

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

Tags : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, สร้างความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัย, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิBookmark and Share  
 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.
โทรศัพท์ : 02 968 1058-61 ต่อ 512 VoIP : 11000
Copyright (C) 2010-2011 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ All rights reserved.