หน้าหลัก เยี่ยมชมสำนัก(สวส) ระบบสารสนเทศ โครงการความร่วมมือ รายงานสารสนเทศ การประกันคุณภาพ KM หน่วยงาน
Thai English
Home > จดหมายข่าว > Detail ...
กิจกรรมมอบรางวัลฯ ประจำปีการศึกษา 2560

จดหมายข่าว สวส. ฉบับที่ 10 เดือนเมษายน ประจำปีพ.ศ. 2561

กิจกรรมมอบรางวัลฯ ประจำปีการศึกษา 2560

        อาจารย์วาฤทธิ์  กันแก้ว รองผู้อำนวยการด้านวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มอบรางวัลให้กับนักศึกษาที่ได้รับรางวัล ในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ กิจกรรม:การมอบรางวัลสุดยอดนักอ่าน การเรียนรู้ด้วยตนเอง และการแข่งขันทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561 ณ อาคารวิทยบริการ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

 

ดาวน์โหลดจดหมายข่าว

 

ภาพ : สมัย. จัดทำ : จุรีพร

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

Tags : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, มอบรางวัลให้กับนักศึกษาการส่งเสริมการเรียนรู้ดิจิทัล, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิBookmark and Share  
 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.
โทรศัพท์ : 02 968 1058-61 ต่อ 512 VoIP : 11000
Copyright (C) 2010-2011 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ All rights reserved.