หน้าหลัก เยี่ยมชมสำนัก(สวส) ระบบสารสนเทศ โครงการความร่วมมือ รายงานสารสนเทศ การประกันคุณภาพ KM หน่วยงาน
Thai English
Home > จดหมายข่าว > Detail ...
จัดอบรมการพัฒนา Web Application ด้วย PHP

จดหมายข่าว สวส. ฉบับที่ 9 เดือนมีนาคม ประจำปีพ.ศ. 2561

จัดอบรมการพัฒนา Web Application ด้วย PHP

       สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อรองรับไทยแลนต์ 4.0 กิจกรรม : การพัฒนา Web Application ด้วย PHP Framework (Laravel) และ MySQL ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณเอกนรินทร คำคูณ (Admin Page CodingThailand) เป็นวิทยากร ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 - 30 มีนาคม 2561 ณ ห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง อาคารวิทยบริการ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

 

ดาวน์โหลดจดหมายข่าว

 

ภาพ : ฐิตินันท์. จัดทำ : จุรีพร

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

Tags :  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศโครงการพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ,  WebApplication, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิBookmark and Share  
 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.
โทรศัพท์ : 02 968 1058-61 ต่อ 512 VoIP : 11000
Copyright (C) 2010-2011 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ All rights reserved.