หน้าหลัก เยี่ยมชมสำนัก(สวส) ระบบสารสนเทศ โครงการความร่วมมือ รายงานสารสนเทศ การประกันคุณภาพ KM หน่วยงาน
Thai English
Home > จดหมายข่าว > Detail ...
กิจกรรมออกร้านหนังสือ ประจำปีการศึกษา 2560

จดหมายข่าว สวส. ฉบับที่ 8 เดือนมีนาคม ประจำปีพ.ศ. 2561

กิจกรรมออกร้านหนังสือ ประจำปีการศึกษา 2560

         สำนักวิทยบริการจัดกิจกรรมออกร้านหนังสือ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการคัดเลือกหนังสือได้สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยฯ และเพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาได้มีส่วนร่วมคัดเลือกหนังสือเข้าห้องสมุดมหาวิทยาลัยฯ โดยมีกำหนดจัดขึ้นดังนี้

          ศูนย์สุพรรณบุรี   12 -13 มีนาคม 2561 ณ อาคารคณะบริหารธุรกิจฯ (อาคาร 2) ชั้น 1

          ศูนย์นนทบุรี      15 -16 มีนาคม 2561 ณ อาคารวิทยบริการฯ (อาคาร 19) ชั้น 1 เขตเหนือ

          ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา 19 – 20 มีนาคม 2561 ณ อาคารศรีพิทยาคาร (อาคาร 23) ชั้น 1

          ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี     21 – 22 มีนาคม 2561 ณ อาคารเจ้าพระยา ห้องประชุมเจ้าพระยา2

 

ดาวน์โหลดจดหมายข่าว

 

ภาพ : สวส. จัดทำ : จุรีพร

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

Tags : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศกิจกรรมออกร้านหนังสือ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิBookmark and Share  
 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.
โทรศัพท์ : 02 968 1058-61 ต่อ 512 VoIP : 11000
Copyright (C) 2010-2011 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ All rights reserved.