หน้าหลัก เยี่ยมชมสำนัก(สวส) ระบบสารสนเทศ โครงการความร่วมมือ รายงานสารสนเทศ การประกันคุณภาพ KM หน่วยงาน
Thai English
Home > จดหมายข่าว > Detail ...
อบรมเชิงปฏิบัติการและทดสอบใบรับรองมาตรฐานสากล

จดหมายข่าว สวส. ฉบับที่ 7 เดือนมีนาคม ประจำปีพ.ศ. 2561

อบรมเชิงปฏิบัติการและทดสอบใบรับรองมาตรฐานสากล

          อาจารย์วาฤทธิ์ กันแก้ว รองผู้อำนวยการด้านวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวให้การต้อนรับวิทยากรและผู้เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อรองรับไทยแลนต์ 4.0 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการและทดสอบใบรับรองมาตรฐานสากล (Microsoft Word) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรได้รับการพัฒนาทักษะการใช้งานโปรแกรม Microsoft Word ที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณกิติพงษ์ วิเชียรสรรค์ จากบริษัท เอ อาร์ ไอ ที จำกัด เป็นวิทยากร ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 - 16 มีนาคม 2561 ณ ห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง อาคารวิทยบริการ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

 

ดาวน์โหลดจดหมายข่าว

 

ภาพ : สมัย จัดทำ : จุรีพร

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

Tags : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ,  อบรมโครงการพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิBookmark and Share  
 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.
โทรศัพท์ : 02 968 1058-61 ต่อ 512 VoIP : 11000
Copyright (C) 2010-2011 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ All rights reserved.