หน้าหลัก เยี่ยมชมสำนัก(สวส) ระบบสารสนเทศ โครงการความร่วมมือ รายงานสารสนเทศ การประกันคุณภาพ KM หน่วยงาน
Thai English
Home > จดหมายข่าว > Detail ...
บริการวิชาการถ่ายทอดความรู้

จดหมายข่าว สวส. ฉบับที่ 6 เดือนมีนาคม ประจำปีพ.ศ. 2561

บริการวิชาการถ่ายทอดความรู้

        สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ออกให้บริการวิชาการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับเรื่องการใช้งานคอมพิวเตอร์ให้กับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4,5 และ 6 โรงเรียนวัดมาบพระจันทร์ (รัฐบำรุงประชาวิทยา)  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1

 

ดาวน์โหลดจดหมายข่าว

 

ภาพ : สวส.จัดทำ : จุรีพร

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

Tags : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศบริการวิชาการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับเรื่องการใช้งานคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิBookmark and Share  
 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.
โทรศัพท์ : 02 968 1058-61 ต่อ 512 VoIP : 11000
Copyright (C) 2010-2011 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ All rights reserved.