หน้าหลัก เยี่ยมชมสำนัก(สวส) ระบบสารสนเทศ โครงการความร่วมมือ รายงานสารสนเทศ การประกันคุณภาพ KM หน่วยงาน
Thai English
Home > จดหมายข่าว > Detail ...
ARITNET#4

จดหมายข่าว สวส. ฉบับที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ ประจำปีพ.ศ. 2561

ARITNET#4

         สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ โดยอาจารย์เอกวิศว์ สงเคราะห์ ผู้อำนวยการ อาจารย์สุทิน เกษตรรัตนชัย รองผู้อำนวยการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 4 (ARITNET#4) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวการหาแนวทางการพัฒนาและแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น เพื่อก้าวไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล และเป็นการสร้างเครือข่ายของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ให้สามารถตอบสนองนโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไปในทิศทางเดียวกันได้ ระหว่างวันที่ 1 - 2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

 

ดาวน์โหลดจดหมายข่าว

 

ภาพ : ธนากร จัดทำ : จุรีพร

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

Tags : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ,  ARITNET#4, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิBookmark and Share  
 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.
โทรศัพท์ : 02 968 1058-61 ต่อ 512 VoIP : 11000
Copyright (C) 2010-2011 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ All rights reserved.