หน้าหลัก เยี่ยมชมสำนัก(สวส) ระบบสารสนเทศ โครงการความร่วมมือ รายงานสารสนเทศ การประกันคุณภาพ KM หน่วยงาน
Thai English
Home > จดหมายข่าว > Detail ...
รับโล่ประกาศเกียรติคุณการผลิตรายการศึกษาทางไกล

จดหมายข่าว สวส. ฉบับที่ 4 เดือนมกราคม ประจำปีพ.ศ. 2561

รับโล่ประกาศเกียรติคุณการผลิตรายการศึกษาทางไกล

         สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ รับโล่ประกาศเกียรติคุณในการเข้าร่วมการผลิตรายการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในโครงการประชุมสัมมนาการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม : นวัตกรรมหลักสูตรและการเรียนรู้ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑      ณ ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องที่ยว (ราชมงคลชมคลื่นหัวหิน) อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

 

ดาวน์โหลดจดหมายข่าว

 

ภาพ,ข่าว: ทรงวุฒิ จัดทำ : จุรีพร

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

Tags : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศรับโล่ประกาศเกียรติคุณ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิBookmark and Share  
 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.
โทรศัพท์ : 02 968 1058-61 ต่อ 512 VoIP : 11000
Copyright (C) 2010-2011 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ All rights reserved.