หน้าหลัก เยี่ยมชมสำนัก(สวส) ระบบสารสนเทศ โครงการความร่วมมือ รายงานสารสนเทศ การประกันคุณภาพ KM หน่วยงาน
Thai English
Home > ประชาสัมพันธ์ > Detail ...
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญนักศึกษาและบุคลากรเลือกชมหนังสือในงานออกร้านหนังสือ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับศูนย์หนังสือชั้นนำ

จัดกิิจกรรมออกร้านจำหน่ายหนังสือ

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ตั้งแต่วันที่ 11 - 14 ธันวาคม 2555 เวลา 8.30น. - 16.00น.Bookmark and Share  
 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.
โทรศัพท์ : 02 968 1058-61 ต่อ 512 VoIP : 11000
Copyright (C) 2010-2011 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ All rights reserved.