หน้าหลัก เยี่ยมชมสำนัก(สวส) ระบบสารสนเทศ โครงการความร่วมมือ รายงานสารสนเทศ การประกันคุณภาพ KM หน่วยงาน
Thai English
Home > ระบบสารสนเทศ
ระบบสารสนเทศ
ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล [Humen Resource Management Information System : HR-MIS]   [เข้าชมแล้ว 256 ครั้ง]
ระบบบริหารจัดการข้อมูลของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
more detail
โลโก้สัญลักษณ์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ    [จำนวนเข้าชม 260 ครั้ง] 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.
โทรศัพท์ : 02 968 1058-61 ต่อ 512 VoIP : 11000
Copyright (C) 2010-2011 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ All rights reserved.