หน้าหลัก เยี่ยมชมสำนัก(สวส) ระบบสารสนเทศ โครงการความร่วมมือ รายงานสารสนเทศ การประกันคุณภาพ KM หน่วยงาน
Thai English
Home > มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน ( SOP )
มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน ( SOP )
Download แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตาม SOP    [จำนวนเข้าชม 307 ครั้ง]
กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ    [จำนวนเข้าชม 328 ครั้ง]
กลุ่มงานวิทยบริการ    [จำนวนเข้าชม 278 ครั้ง]
งานบริหารทั่วไป    [จำนวนเข้าชม 298 ครั้ง]
มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน สวส.    [จำนวนเข้าชม 305 ครั้ง] 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.
โทรศัพท์ : 02 968 1058-61 ต่อ 512 VoIP : 11000
Copyright (C) 2010-2011 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ All rights reserved.