หน้าหลัก เยี่ยมชมสำนัก(สวส) ระบบสารสนเทศ โครงการความร่วมมือ รายงานสารสนเทศ การประกันคุณภาพ KM หน่วยงาน
Thai English
Home > รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี(KPI)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี(KPI)
ปีงบประมาณ 2554    [จำนวนเข้าชม 273 ครั้ง]
ปีงบประมาณ 2555    [จำนวนเข้าชม 285 ครั้ง]
ปีงบประมาณ 2556    [จำนวนเข้าชม 274 ครั้ง]
ปีงบประมาณ 2557    [จำนวนเข้าชม 276 ครั้ง]
ปีงบประมาณ 2558    [จำนวนเข้าชม 280 ครั้ง] 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.
โทรศัพท์ : 02 968 1058-61 ต่อ 512 VoIP : 11000
Copyright (C) 2010-2011 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ All rights reserved.