หน้าหลัก เยี่ยมชมสำนัก(สวส) ระบบสารสนเทศ โครงการความร่วมมือ รายงานสารสนเทศ การประกันคุณภาพ KM หน่วยงาน
Thai English
Home > แผนกลยุทธ์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนกลยุทธ์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนกลยุทธสำนักวิทยบริการ ฯ ปี พ.ศ. 2550-2554 ( ฉบับปรับปรุง ต.ค. 2552 )    [จำนวนเข้าชม 279 ครั้ง]
แผนกลยุทธสำนักวิทยบริการ ฯ ปี พ.ศ. 2555-2559    [จำนวนเข้าชม 287 ครั้ง]
แผนพัฒนาสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ    [จำนวนเข้าชม 285 ครั้ง] 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.
โทรศัพท์ : 02 968 1058-61 ต่อ 512 VoIP : 11000
Copyright (C) 2010-2011 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ All rights reserved.