หน้าหลัก เยี่ยมชมสำนัก(สวส) ระบบสารสนเทศ โครงการความร่วมมือ รายงานสารสนเทศ การประกันคุณภาพ KM หน่วยงาน
Thai English
Home > รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปี
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปี
ปีการศึกษา 2559   [เข้าชมแล้ว 281 ครั้ง]

more detail
ปีการศึกษา 2558   [เข้าชมแล้ว 279 ครั้ง]

more detail
ปีการศึกษา 2557   [เข้าชมแล้ว 278 ครั้ง]

more detail
ปีการศึกษา 2554   [เข้าชมแล้ว 265 ครั้ง]

more detail
ปีการศึกษา 2551   [เข้าชมแล้ว 275 ครั้ง]

more detail
ปีการศึกษา 2553   [เข้าชมแล้ว 269 ครั้ง]

more detail
ปีการศึกษา 2552   [เข้าชมแล้ว 272 ครั้ง]

more detail 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.
โทรศัพท์ : 02 968 1058-61 ต่อ 512 VoIP : 11000
Copyright (C) 2010-2011 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ All rights reserved.