หน้าหลัก เยี่ยมชมสำนัก(สวส) ระบบสารสนเทศ โครงการความร่วมมือ รายงานสารสนเทศ การประกันคุณภาพ KM หน่วยงาน
Thai English
Home > รายงานภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
รายงานภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
ปีการศึกษา 2551    [จำนวนเข้าชม 271 ครั้ง]
ปีการศึกษา 2552    [จำนวนเข้าชม 271 ครั้ง]
ปีการศึกษา 2553    [จำนวนเข้าชม 275 ครั้ง]
ปีการศึกษา 2554    [จำนวนเข้าชม 269 ครั้ง]
ปีการศึกษา 2555    [จำนวนเข้าชม 272 ครั้ง]
ปีการศึกษา 2556    [จำนวนเข้าชม 284 ครั้ง] 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.
โทรศัพท์ : 02 968 1058-61 ต่อ 512 VoIP : 11000
Copyright (C) 2010-2011 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ All rights reserved.