หน้าหลัก เยี่ยมชมสำนัก(สวส) ระบบสารสนเทศ โครงการความร่วมมือ รายงานสารสนเทศ การประกันคุณภาพ KM หน่วยงาน
Thai English
Home > รายงานผลการปฏิบัติราชการและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
รายงานผลการปฏิบัติราชการและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
ปีงบประมาณ 2552    [จำนวนเข้าชม 265 ครั้ง]
ปีงบประมาณ 2553    [จำนวนเข้าชม 263 ครั้ง]
ปีงบประมาณ 2554    [จำนวนเข้าชม 265 ครั้ง] 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.
โทรศัพท์ : 02 968 1058-61 ต่อ 512 VoIP : 11000
Copyright (C) 2010-2011 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ All rights reserved.